Hafızlıkla ilgili Hadis-i Şerifler

2010-07-09 21:37:00
Hafızlıkla ilgili Hadis-i Şerifler |  görsel 1

Cabir bin Abdullah (r.a) dan:  “Hz Peygamber (sas) Uhud şehidlerin den iki kişiyi bir kefende birleştirir (ya bir kefene iki kişiyi sarar yada bir kefeni ikiye bölüp iki kişilik yapar) “Hangisi kuranı daha çok ezberine almıştır?” buyurdu. Kendisine bu ikisinden biri işaret edildiğinde,  kabirdeki lahde önce onu koyar. “ben bunlar hakkında kıyamet günü şahitlik yapacağım” buyurdu. Yıkanmadan  cenaze namazı kılınmadan kanlarıyla defnedilmesini emir buyurdu.”  demİştir.

Sahih-i buhari  676. Hadis

     Hz Aişe (ra)dan. Hz Peygamber (sas) “Kur’an’ı ezberinden okuyan kimsenin misali, vahiy kâtibi olan değerli ve güvenilir meleklerle beraberliktir. Kendisine zor geldiği halde Ku’an okumaya devam eden kimseye de iki sevap vardır.” buyurmuştur. (bu iki sevap, okuma zorluğundan dolayı karşılaştığı güçlük nedeniyle alacağı sevapla okuma nedeniyle alacağı sevaptır)

Sahih-i buhari  1794. Hadis

 

Ebu Hureyye (r.a) dan:  “Hz Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur. “Ancak iki konuda imrenme (haset ) vardır.  Bir kimse ki Allah kendisine Kur’an öğretmiş oda gece ve gündüz her vakitte Kur’an’ı okur, komşusu sesini duyarda: “keşke falan kimseye verilen bana da verilseydi de onun yaptığı gibi bende yapsaydım.” der . Diğer bir kimse ki Allah kendisine mal vermiş oda hak yolunda bunu tüketir, başka biriside: “ keşke falan kimseye verilen bana da verilseydi de onun yaptığı gibi bende yapsaydım.” der.

Sahih-i buhari  1813. Hadis

 

              Hz Osman (r.a) dan:  “Hz Peygamber (sas): Sizin en iyiniz Kur’an’ı öğrenen ve öğreten      kimsedir.”  buyurmuştur.  

Sahih-i buhari  1814. Hadis

 

Abdullah b. Mes’ud (ra): “Hz Peygamber (sas) : Sizden birinizin:  Şu kadar, şu kadar ayeti unuttum” demesi ne kötü bir şeydir. Tersine o unutmadı, unutturuldu. Sizler Kur’an’ı okuyup hatırda tutmaya çalışın. Çünkü Kur’an’ın, kişilerin göğsünden kaçıp gitmesi develerin kaçıp  gitmesinden daha çabuktur.” buyurdu.” demiştir.   

Sahih-i buhari  1817. Hadis

 

İbni Abbas (ra) rivayetle: “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir. “  

Riyazu’s salihin  1002. Hadis

 

İbni Mesud (ra) rivayetle: “Kim Kur’an’ı Kerim’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum;  bilakis elif bir harftir,  lam bir harftir, mim bir harftir.”                         Riyazu’s salihin  1001. Hadis

 

Abdullah İbni Amr İbni As (ra)dan rivayetle: “Her zaman Kur’an okuyan kimseye şöyle denecektir: oku ve yüksel, dünyada tertil ile okuduğun gibi buradada tertil ile oku. Şüphesiz senin merteben, okuduğun ayetin son noktasındadır.”

Riyazu’s salihin  1003. Hadis

 

Ebu Hureyye (ra) rivayetle:  “Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederse, üzerlerine sekinet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar.”

 Riyazu’s salihin  1025. Hadis

 

Ebu Ümame (ra) rivayetle:  “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir.”      

Riyazu’s salihin  993. Hadis

 

Nevvas İbni Sem’an (ra) rivayetle: “Kıyamet gününde Kur’an ve dünyadaki hayatlarını ona göre tanzim eden Kur’an ehli kimseler mahşer  yerine getirilirler.  Bu sırada Kur’an’ın önünde Bakara ve Ali İmran sureleri vardır. Her ikiside kendilerini okuyanları müdafaa için birbiriyle yarışırlar. “

Riyazu’s salihin  994. Hadis

41268
0
0
Yorum Yaz